Petra Klečková

Profil – Petra Klečková

Přezdívka: Oslík

Funkce v oddílu

Vedoucí družiny

Kvalifikace ( název kurzu):

Jesenický čekatelský lesní kurz 2018, Rádcovský kurz ČERV 2014, Zdravotnický kurz ČČK 2019, Speleoalpinistický kurz 2017
Skautské akce: účast na Intercamp 2015, 2016

Vzdělání (příklad SŠ, VŠ případně i název školy a obor):

SŠ Bezpečnostně právní akademie Ostrava, Obor Bezpečnostně právní činnost

Zaměstnání:

Policista

Koníčky:

Florbal

Tel:

+420 602 743 835

Email:

klecpetra@gmail.com

Share