Oddíl

Historie oddílu

Ve Staříči vznikl skautský oddíl v únoru 1990 pod vedením Pavla Volného – „Citróna“.

Na první schůzku konanou na místní faře přišlo dvanáct dětí a postupně jich přibývalo. Členové se scházeli pravidelně jednou týdně ve své klubovně a v červnu byl oddíl oficiálně zaregistrován do organizace Junák – svaz skautů a skautek ČR a byl zařazen do střediska svatého Jiří vedeného bratrem Vítem haračníkem z Rychaltic.

V roce 1991 se staříčský Skaut pro velký počet členů rozdělil na dva oddíly – chlapecký a dívčí s vedoucí Jiřinou Havlákovou. V roce 1997 se oddíly  opět sloučily v koedukovaný 1. Oddíl Staříč pod vedením Pavla Volného, který odešel po dalších deseti letech v lednu 2007 na funkci vedoucího střediska, a oddíl po něm převzal Jiří Kubala.

Každý skautský rok vrcholí letním táborem. První se uskutečnil na Pstruží v červenci 1990, kdy ještě oddíl neměl potřebné vybavení, takže se spalo v obyčejných stanech bez podsady. Roku 1991 našel oddíl nové tábořiště v oblasti Oderských vrchů na katastru obce Čermná ve Slezsku a tomuto místu zůstal věrný dodnes. V průběhu roku 1991 také oddíl nakoupil desky na výrobu podsad stanů, které děti poprvé využily následující rok.

Skautský oddíl pořádá několik akcí během roku a dalších se aktivně účastní. Svojsíkova závodu se staříčský oddíl poprvé zúčastnil v roce 1993, kdy skautky obsadily 3. místo. Ve Svojsíkově závodě se dařilo i v roce 2004, kdy se družina umístila na 1. místě v okresním kole a postoupila do kola krajského. Závody vlčat a světlušek byly pro místní oddíl úspěšné v letech 1996, kdy vlčata obsadila 1. místo okresního kola, a 2004, kdy znovu vyhrála okresní kolo a postoupila do krajského, kde skončila na 2. místě.   Od roku 2001 se oddíl skautů účastní Tříkrálové sbírky a dlouhodobě spolupracuje i s obcí Staříč.

 

Share