Skautský dobrý skutek 2017

Přijďte se zapojit a pomoci nám udělat Staříč ještě o něco lepší a hezčí.

Níže pod plakátem naleznete podrobnější informace k akci.

Rozhodli jsme se zapojit do celorepublikové skautské akce zvané Skautský dobrý skutek.

Snažíme se být neustále aktivní a plnit tak i naše skautské poslání. Akci jsme tedy nemohli vynechat. Nápadů jak se zapojit jsme měli několik. Nelze však realizovat vše z časových, finančních i kapacitních důvodů. Nejsmysluplnější z nápadů nám přišly výše zmíněné.

Zapojili jsme se tedy, zažádali o malý grant na pokrytí nejnutnějších nákladů a získali jej. A tak se do toho můžeme pustit.

Ohniště, lavičky a stojan

Na Kamenné u dřevěného altánku/vyhlídky jsme se rozhodli pro vybudování pevného veřejného ohniště. Něco takového ve Staříči chybí a myslíme si, že nalezne široké využití a zároveň na velmi příjemném místě. Kdokoli bude moci přijít a posedět. Upéci špekáčky, něco ugrilovat, uvařit čaj, či si jen zazpívat s kytarou a ohněm aniž by se muselo zakládat ohniště někde v lese.

S pohodlím u ohniště pak souvisí výroba a umístění laviček, které budou umístěny napevno.

U altánku dříve býval také stojan na kole ale nynější už není použitelný, či není vůbec. Proto postavíme nový, aby se dalo přijet i na kole a pohodlně zaparkovat.

Výsadba stromů

U cesty na obec Chlebovice je po levé straně malý obrázek Panny Marie na podstavci. Dříve kolem něj byly stromy a doplňovaly jej. Stromy musely být později pokácený a obrázek zůstal tak nějak osamoceně a trošku tak zvláštně jen ční do prostoru. Proto bychom kolem něj opět nasadili pár stromů aby celková scéna působila opět příjemně a přirozeně.

Sběr odpadů

Máme na to vybavení, ale je nás málo. Chtěli bychom hlavně okolí ohniště, ale také několik dalších vytipovaných míst vyčistit, aby vypadala, tak nějak, jak by zkrátka měla vypadat. Takže hromady odpadů a černých skládek posbírat do pytlů a vyhodit. Množství míst a úroveň úklidu bude závislá na počtu dobrovolníků a pomocníků. Rukavice a pytle jsou 🙂

Přidejte se!

Chtěli bychom požádat veřejnost o pomoc. Na každém ze stanovišť bude spousta práce a sami ji zkrátka nezvládneme. Každá pomocná ruka dobrá. Vybavení máme. Stačí jen chuť něco změnit. Chuť se zapojit a udělat něco pro ostatní i pro sebe. Něco pro přírodu. Něco CENNÉHO A DŮLEŽITÉHO.

Sraz bude 29. Dubna 2017, 8:00 hodin na Farské zahradě.

Není ovšem žádný problém kdykoli během dne dojít na Kamennou k altánku a zapojit se. Jako organizátoři budeme velmi rádi a vděčni a rádi vás zapojíme do akce.

S dotazy nás neváhejte kontaktovat. Budeme na mobilu.

Pavel Volný (Citrón)

Tel: 604 336 131

Jiří Štajger (Štajgi)

Tel: 602 319 626

Share