Tříkrálová sbírka 2017

Již tradičně začátkem ledna vyráží do ulic skupinky koledníků, kteří chodí od domu k domu a přinášejí lidem radostné poselství Vánoc a přání všeho dobrého do nového roku. Díky Tříkrálové sbírce se můžete zapojit do pomoci lidem v nouzi.

Z daru, kterým přispějete koledníkům do kasičky, pomůže:
65 % přímo v našem regionu,
15 % využije na své projekty diecézní charita,
10 % je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí,
5 % jde na podporu projektů Charity Česká republika
a 5 % je určeno na režii sbírky.
Více informací o sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz

Share